Kontakty

eTeach s.r.o.

Nobelova 6, 831 02 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 101540/B

IČO: 44954573

DIČ: 2022888637

IČ DPH: SK2022888637Druh platby: dobierka, prevod

č.ú.: 2941462644/1100

IBAN: SK11 1100 0000 0029 4146 2644

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Ak máte záujem o stretnutie, kontaktujte nás vopred, radi sa s Vami dohodneme na osobnej návšteve.